Bếp cảm ứng từ Teka – IR 831

Liên hệ: 024 32 656 999